Liepājas sporta spēļu skola
Galvenā lapa

BASKETBOLS

  

Uzņemšana 

Reizēm šķiet, ka šie sportisti spēj lidot, un to, ka basketbols ir dzīvesveids, pierāda ne vien filmas un grāmatas par to, bet arī daudziem zināmi dzīvesstāsti.
Šī ir iepazīšanās ar Liepājas Sporta Spēļu skolas basketbola nodaļu.
Uzsākot basketbola gaitas bērni apgūst basketbola elementus un arī citas prasmes-attīsta vispārējo fizisko sagatavotību un peldēšanu.
Spēlējot basketbolu tiek attīstīts līdzsvars, koordinācija, disciplīna un komunikācijas prasmes. Tas ir darbs komandā.
Paralēli lielo mērķu sasniegšanai, basketbols sniedz iespēju saturīgi pavadīt brīvo laiku, kas ir īpaši svarīgi šajā tehnoloģiju laikmetā.
Aicinām pieteikties zēnus un meitenes, kuri sasnieguši vismaz 5 gadu vecumu, lai izmēģinātu savus spēkus basketbolā.
Lai pieteiktos, jāaizpilda veidlapa pieteikumi.liepaja.lv
Uz tikšanos treniņos!

Saturs bloķēts, jo nav apstiprinātas nepieciešamās sīkdatnes. Sīkāk saturu skatīt šeit (saite uz ārēju resursu). Sīkdatņu iestatījumi.