Sīkdatņu lietošana tīmekļa vietnē
Liepājas sporta spēļu skola
Galvenā lapa

BASKETBOLS

  

Aicina pieteikties darbā basketbola treneri

Aicina pieteikties darbā basketbola treneri

Datums: 25.06.2020 | Autors: Toms Mackars | Jaunumi

 Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde “Liepājas Sporta spēļu skola” aicina pieteikties darbā basketbola treneri  (uz nenoteiktu laiku).

Prasības pretendentam/-ei:

 • Izglītība atbilstoši 11.09.2018. MK noteikumiem Nr.569 ”Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību”;
 • valsts valodas prasmes augstākajā līmenī atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām;
 • prasme plānot un organizēt savu darbu;
 • labas komunikācijas prasmes ar bērniem, vecākiem un kolēģiem;
 • sporta veida apmācības metodikas un  sacensību noteikumu pārzināšana;
 • prasme strādāt ar mūsdienu sakaru līdzekļiem un informācijas tehnoloģijām (elektroniski sagatavot informāciju, dokumentus, prezentācijas u.c., saņemt un nosūtīt e-pastu, meklēt informāciju e-vidē utt.).

Galvenie amata pienākumi:

 • veikt mācību treniņu un  audzināšanas darbu, nodrošināt tā savlaicīgu plānošanu, uzskaiti un analīzi;
 • organizēt izglītojamo dalību sacensībās atbilstoši mācību treniņu grupas/u darba plānojumam;
 • piedalīties profesionālās pilnveides pasākumos (kursi, semināri, konferences u.c.);
 • sadarboties ar izglītojamo vecākiem

Liepājas Sporta spēļu skola piedāvā:

 • labus darba apstākļus, aktīvu un dinamisku darbu, kā arī iespēju iegūt jaunu pieredzi;
 • atalgojumu atbilstoši 05.07.2016. MK noteikumiem Nr.445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi”, Bruto 750 EUR par vienu darba likmi;
 • darba tiesiskās attiecības uzsākt ar 2020.gada 1.septembri.

Motivēta pieteikuma vēstule ((līdz 1 (vienai) A4 lp.) un CV (Curriculum Vitae Europass formātā)  var iesniegt līdz 2020.gada 31.jūlijam pulksten 16.00:

 • nosūtot elektroniski uz e-pasta adresi lsss@liepaja.lv vai kikucs@liepaja.lv
 • iesniedzot personīgi Liepājas Sporta spēļu skolā, Brīvības ielā 55, Liepājā (darba laiks no pirmdienas līdz piektdienai no pulksten 9.00 līdz pulksten 16.00)

Tālrunis informācijai: 29235458


  < atpakaļ